Дневникът на Радосвета

Реализация на няколко идеи в обучението по математика

сряда, 22 февруари 2012 г.

Открит урок по математика в 8а клас

Част от видеозапис и снимки на открит урок по математика в 8а клас (чуждоезиков профил) на СОУ 'Васил Левски'.
Урокът разглежда решаването на система линейни уравнения графично и алгебрично.
Графичният метод се визуализира с помощта на GeoGebra.

събота, 23 януари 2010 г.

Построяване на правилна триъгълна призма в Google SketchUp

Google SketcUp е мощна програма за тримерно моделиране. Безплатна версия на програмата може да свалите от този адрес.
След като я инсталирате, следвайте стъпките по-долу, за да създадедете правилна триъгълна призма.

събота, 12 декември 2009 г.

Онлайн тест по математика в шести клас

Тестът покрива материала за рационални числа и степенуване. Препоръчителен елемент от подготовката за класна работа - I срок. Може да го отворите от тук.

неделя, 29 ноември 2009 г.

Декартова координатна система - открит урок в VI клас

Вижте презентацията към открития урок "Декартова координатна система"

понеделник, 16 ноември 2009 г.

Тригонометричната функция синус - един опит за динамична визуализация

Нека разгледаме определението на функцията синус. Според Уикипедия:
"...За обобщен ъгъл с радианна мярка α, чийто връх е в координатното начало, а първото рамо е по абсцисната ос, sin α е ординатата на точката, в която второто рамо на ъгъла пресича единичната окръжност."
Конструкцията по-долу e създадена със свободната за използване програма GeoGebra и представя нагледно това определение. Опитайте да я раздвижите, като местите точка B с помощта на мишката.


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)Ето и някои пояснения:
Първото рамо на ъгъл
AOB (означен с α) лежи върху абцисната ос, а точка B принадлежи едновременно на второто рамо и единичната окръжност k. Преместването на B води до промяна на стойността на нейната ордината (отсечката в червено). Големината на тази ордината е стойността на функцията синус на ъгъл AOB.
Синята следа на т. S, оставена при движението на т.
B по единичната окръжност се нарича синусоида и показва как се променя стойността на функцията синус при промяна на ъгъла.
Запомнете, че:
  • тя е число със знак, изменящо се в интервала [-1; 1];
  • тя е периодична функция с период на изменение 2π радиана;
  • тя е нечетна функция - т.е. графиката й е симетрична спрямо координатното начало.
Последните две твърдения не са непосредствено видими от следата, оставена при движение на т. B. За да се убедите в тях, маркирайте полето-отметка "Покажи синусоидата".
Долните четири полета-отметки представляват стойностите на функцията в някои характерни точки: 0, ±π/6, ±π/4 и кратните им.
Забележка: Може да се върнете към първоначалното състояние на конструкцията като натиснете бутона "Refresh" (или "Reload") на вашия уеб-браузър.


Аз чета тези блогове